ทำอย่างไรที่จะประสบความสำเร็จ แบบเกษตรกรรุ่นใหม่กันบ้าง

1. จัดทำแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ / ทำโฮมสเตย์

ในอดีตนั้นการทำการเกษตรของเกษตรกรก็คือการทำ ลงแรง ลงเงิน บางคนก็เรียนรู้ต่อๆ กันมา จากรุ่นสู่รุ่น ทำแบบดั้งเดิมจนเป็นแบบแผน แต่ไม่มีใครที่จะศึกษาและเรียนรู้อย่างจริงจัง เมื่อฝนแล้ง น้ำไม่พอ หรือเจอปัญหารูปแบบไหนจะแก้ไขอย่างไร บางครั้งจะรอให้เกษตรจังหวัด นักพัฒนา นักวิชาการมาช่วยแก้ไข มาช่วยดูแล แต่หากมีความรู้และศึกษาอย่างจริงจังแล้วนั้น ก็สามารถจัดสวน จัดไร่ จัดนาให้กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรท่านอื่น เป็นแหล่งศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังจัดเป็นที่พัก ที่อาศัยให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ที่ดีอีกด้วย

2. การขายอุปกรณ์การเกษตร / ขายปุ๋ย เครื่องมือและวัสดุในการเกษตร

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรทุกคน แต่หากเราหาช่องทางในการขายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรได้ ก็จะสามารถเพิ่มรายได้ได้อีกทางหนึ่ง และมากไปกว่านั้น การทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองได้นั้น ก็จะสามารถประหยัดต้นทุนในการจ่ายเงินเพื่อรักษาและบำรุง เมื่อเห็นผลลัพธ์ที่ได้ ช่องทางหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือ การขาย ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เช่นเดียวกัน

3. การทำเกษตรแบบสวนกระแส

ในหลายครั้งนั้นเกษตรกรมักจะมองหาและลงทุนในการปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชที่ขายได้ราคาในช่วงนั้น แต่หารู้ไม่ว่า หากทำเช่นนั้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นราคา หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจะตามมาเป็นจำนวนมาก เพราะพืชผลนั้นล้นตลาด และมักกดราคากันเอง จนท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีราคาสูงแต่อย่างใด รวมไปถึงการทำเกษตรในรูปแบบดังกล่าว หากมีความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นโรคพืช ปัญหาทางธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ำน้อย ก็สร้างความเสียหายได้ ดังนั้นการทำเกษตรแบบสวนกระแส ก็จะเป็นคำตอบที่จะช่วยให้พืชผลมีราคาไปตามกลไกการตลาด และอาจจะเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

4. การทำเกษตรแบบไม่เน้นขาย

อ่านประโยคนี้จบ คงมีผู้อ่านหลายท่านกลับไปอ่านใหม่อีกครั้งเพื่อความแน่ใจ อยากรวยจากการเกษตร แล้วถ้าไม่ขายจะรวยได้อย่างไร แน่นอนค่ะว่า หากเราขายพืชผลทางการเกษตร จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขาย แต่อย่าลืมสิคะว่า เราก็จำเป็นต้องซื้อสินค้า เพื่อกิน เพื่อใช้เช่นเดียวกัน ดังนั้น หากมีอะไรที่เราสามารถจะปลูกกินเองได้ ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัว ผลไม้บางชนิด ก็แบ่งที่ดินบางส่วนมาปลูกไว้กิน ไม่ซื้อเขา บางทีอาจมีเหลือถึงขั้นขาย และเป็นมูลค่าตอบแทนในอนาคตได้เช่นเดียวกันนั่นเอง

ในปัจจุบันเราก็มักมองเห็นหนุ่มสาว และเด็กรุ่นใหม่หันมาใช้ชีวิตในรูปแบบดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ทำนา ทำไร่ ทำสวน ต่างก็มีแรงงานคนรุ่นใหม่ ที่เปลี่ยนจากจับเม้าส์ ถือสมาร์ทโฟน หันมาจับขวาน จับจอบ ลงทุนทำการเกษตรจำนวนไม่น้อยและหลายคนก็ได้นำเทคนิคและวิทยาการสมัยใหม่ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้การเกษตร ให้สวน ไร่ นา กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง และคงจะมีความหวังว่าวิถีเกษตรกรแนวใหม่จะไม่กลายเป็นกระแสไปเหมือนเช่นรูปแบบอื่น

ขอบคุณข้อมูลจาก  : http://www.siamarcheep.com/วิธีรวยจากเกษตรกร.html