ปลูกมะเขือเทศราชินี นายสุนันท์ แซ่อื๊อ อายุ 68 ปี ชาวบ้านตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับการปลูกพืชผักมาตั้งแต่เด็ก

ได้ทดลองปลูกมะเขือเทศราชินี ซึ่งเป็นพืช หมุนเวียนพืชระยะสั้น 2 เดือนเศษ สร้างรายได้เกือบ 3 แสนบาท เนื่องจากตลาดมีความต้องการเนื่องจากผู้บริโภคให้ความนิยมรับประทานเพราะอุดมด้วยวิตามินมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ราคาแพง เป็นแปลงตัวอย่างของอำเภอโพธาราม

วิธีการปลูกจะใช้กรอกเมล็ดใส่ขวดแล้วโรยลงดินเป็นแถวยาว หลังโรยปลูกเสร็จแล้วจะใช้น้ำวิดรดทุกวันจนกว่าเมล็ดจะงอกตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บลูกได้ใช้เวลาประมาณ 75 วัน โดยมีพ่อค้ามารับถึงสวนไปขายที่ตลาดศรีเมืองราชบุรี โดยขายส่งหน้าสวนกิโลกรัมละ 40 บาท

นายสุนันท์ บอกว่า การดูแลมะเขือเทศราชินี ต้องเอาใจใส่มากหน่อย ต้องดูเรื่องศัตรูพืช เช่น หนอน โรคใบ อย่างใกล้ชิด ยอมรับว่าใช้สารเคมีบ้าง แต่ใช้อย่างปลอดภัย โดยฉีดยาก่อนประมาณ 10 วัน จึงจะเก็บผลผลิตได้

มะเขือเทศราชินีนั้นนอกจากจะกินผลสดแล้วยังนำไปแปรรูปรับประทานได้ เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ส่วนที่เหลือจะนำเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปทำแช่อิ่ม หรือ น้ำมะเขือเทศ ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

  • มติชนออนไลน์

หมายเหตุ

* ในบางกรณี เป็นสื่อกลางในการรวบรวมบทความ และนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่แล้วในสื่อต่างๆ โดยเราจะอ้างอิง ให้เครดิต ถึงแหล่งที่มาในทุกๆ ครั้งไป